Firma František Bernold působí na trhu již od roku 1989.

Začínala s divizí služeb v oboru instalatérství – topenářství a postupně rozšiřovala další řemeslné profese ve stavebnictví. Od roku 1993 jsme začali provozovat velkoobchod a maloobchod v oboru voda, topení, plyn a koupelnové studio. Postupně se do našich aktivit zařadil servis kotlové techniky, poradenské služby, projekční činnost a pronájem nebytových prostor. V roce 2005 jsme se transformovali na obchodní společnost s ručením omezeným, naše firma je zapsána v Obchodním rejstříku jako BERNOLD s.r.o. (IČ:26878496).

Logo OPZ barevné.jpg


Společnost BERNOLD s.r.o. od 1. 2. 2017 do 30. 9. 2018 realizuje projekt s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004483 a názvem Vzděláváním zaměstnanců k rozvoji společnosti. Souborem vzdělávacích aktivit v rámci výzvy na podporu podnikového vzdělávání chce společnost zvýšit znalosti a odborné dovednosti svých zaměstnanců, zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti a tím zefektivnit chod celé společnosti. V projektu se předpokládá, že bude proškoleno celkem 20 zaměstnanců, kteří si prohloubí odborné znalosti a následně využijí získané poznatky ve své denní praxi. Projekt je financován Evropskou unií přes Operační program Zaměstnanost

První vzdělávací kurzy byly realizovány již na počátku dubna 2017 a průběžně probíhaly po celou dobu až do prosince 2017. Všechna školení byla zaměřena na zvyšování odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců v oblastech „Měkké a manažerské dovednosti“, „Účetní, ekonomické a právní kurzy“, „Obecné IT“. Aktivit se zúčastnilo celkem 19 zaměstnanců, kteří získali kvalifikaci po ukončení účasti v projektu a zvýšili si svou odbornost, což přispělo k rozvoji celé společnosti. Projekt byl přínosný pro všechny zapojené zaměstnance a celkově pro celou společnost BERNOLD s.r.o.

Naše společnost je držitelem živnostenského oprávnění pro výrobu, opravy a montáže měřidel týkající se měřidel protečeného množství vody (vodoměru), měřičů tepla, chladu a jejich členy (např. kompaktní měřiče, snímače teploty atp.) a měřidla protečeného množství plynu. Zároveň jsme držitelem osvědčení o registraci od Českého metrologického institutu. Jsme certifikováni dle norem 18001:2008, 14001:2004 a 9001:2009. Jsme certifikováni na press systémy pro vodu a topení do a nad 115 st. Celsia a plynu. Podnikáme na základě níže uvedených živnostenských oprávnění:

  • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • vodoinstalatérství, topenářství
  • izolatérství (tepelné a hlukové izolace)
  • montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
  • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  • montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
  • montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Základní informace o firmě:

Obchodní jméno: BERNOLD s. r. o.
Adresa: Ocelářská 240/23, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 26878496
DIČ: CZ26878496
Bank. spojení: ČSOB Ostrava, a.s. 199984149/0300

Kontakt v technických věcech: Radim Bernold, +420 596 614 254
Kontakt v obchodních věcech: obchodní oddělení Bernold, +420 566 615 571